Brzi prikaz

Stanica Mreža
SO2
NO2
O3
CO
PM10
PM2.5
Subotica PSUZŽS
12.84
X
10.25
X
26.75
12.21
Sombor PSUZŽS
X
X
X
X
X
X
Kikinda PSUZŽS
X
X
X
X
X
X
Zrenjanin PSUZŽS
15.50
9.97
X
X
X
X
Novi Sad Šangaj PSUZŽS
9.19
X
X
X
X
X
Deliblatska peščara PSUZŽS
X
X
X
X
X
X
Obedska bara PSUZŽS
5.17
X
51.41
X
X
X


Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.