Stanice > Novi Sad_Sangaj

Merna stanica: Novi Sad_Sangaj

Novi Sad_SangajDefault Tabs with border

Novi Sad_Sangaj


Naziv stanice Novi Sad_Sangaj
Adresa staniceMZ Šangaj, Osma bb
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
GradNovi Sad
Zona/aglomeracijaVojvodina / Novi Sad
Opis staniceStanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u industriji.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2006A (6NSŠA)
EoI klasifikacijaB/S/R
Tip stanicebazna
Tip oblastiprogradska
Karakteristike oblastistambena
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
45°16´20.53˝ 45.272402 19°52´23.99˝ 19.873283
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
5014824.4 / 7412022.8 /
Nadmorska visina80m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Sumpor-dioksid (SO2)
Vodonik-sulfid (H2S)
Ukupan sumpor (CS)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Sumpor-dioksid (SO2)13.04.2021. 16h 8.84 μg/m3 5OK 13.04.2021. 9.45 μg/m3 -
Benzen (Benzen)13.04.2021. 16h 0.00 μg/m3 -F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Toluen (Toluen)13.04.2021. 16h 0.00 μg/m3 -F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)13.04.2021. 16h 0.00 μg/m3 -F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)13.04.2021. 16h 0.00 ug/m3 -F 13.04.2021. 0.00 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)13.04.2021. 16h 0.00 μg/m3 -F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Vodonik-sulfid (H2S)13.04.2021. 16h 3.98 μg/m3 -OK 13.04.2021. 4.16 μg/m3 -
Ukupan sumpor (CS)13.04.2021. 16h 11.23 μg/m3 -OK 13.04.2021. 11.88 μg/m3 -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Temperatura (T)13.04.2021. 16h 4.73 °C - 13.04.2021. 6.87 °C -
Relativna vlažnost (RH)13.04.2021. 16h 91.32 % - 13.04.2021. 75.77 % -
Brzina vetra (Ws)13.04.2021. 16h 1.59 m/s - 13.04.2021. 1.86 m/s -
Atmosferski pritisak (Patm)13.04.2021. 16h 1007.82 mbar - 13.04.2021. 1008.40 mbar -
Pravac vetra (Wd)13.04.2021. 16h 284.42 ° - 13.04.2021. 286.93 ° -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 13.04.2021. 16h 8.84 μg/m3 5OK
Benzen 13.04.2021. 16h 0.00 μg/m3 -OK

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 13.04.2021. 9.45 μg/m3 -OK