Stanice > Subotica

Merna stanica: Subotica

SuboticaDefault Tabs with border

Subotica


Naziv stanice Subotica
Adresa staniceCentralna gradska raskrsnica, ugao ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
GradSubotica
Zona/aglomeracijaVojvodina / Subotica
Opis staniceStanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni koja potiče prvenstveno iz saobraćaja, ali to ne isključuje ostale izvore zagađenja.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2001A (1SUA)
EoI klasifikacijaT/U/C
Tip stanicesaobraćaj
Tip oblastiurbana
Karakteristike oblastiposlovna
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
46°05´57.92˝ 46.099414 19°40´14.27˝ 19.670402
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
5106974.9 / 7397627.4 /
Nadmorska visina102m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
PM2.5 suspendovane čestice prečnika >=2,5μm (PM2.5)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm (PM10)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Ugljen-monoksid (CO)
Prizemni ozon (O3)
Sumpor-dioksid (SO2)
Zagađujuće materije
(aktivno sakupljanje)
kadmijum u PM10 (Cd u PM10)
Arsen u PM10 (As u PM10)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM))
Olovo u PM10 (Pb u PM10)
Nikl u PM10 (Ni u PM10)
Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Sumpor-dioksid (SO2)23.03.2021. 10h 12.84 μg/m3 7OK 07.02.2021. 11.11 μg/m3 -
Ugljen-monoksid (CO)23.03.2021. 10h 0.00 mg/m3 0F 07.02.2021. 0.00 mg/m3 -
Benzen (Benzen)23.03.2021. 10h 0.00 μg/m3 -U 07.02.2021. 0.00 μg/m3 -
Toluen (Toluen)23.03.2021. 10h 0.00 μg/m3 -U 07.02.2021. 0.00 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)23.03.2021. 10h 0.00 μg/m3 -U 07.02.2021. 0.00 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)23.03.2021. 10h 0.00 ug/m3 -U 07.02.2021. 0.00 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)23.03.2021. 10h 0.00 μg/m3 -U 07.02.2021. 0.00 μg/m3 -
Prizemni ozon (O3)23.03.2021. 10h 10.25 μg/m3 5F 07.02.2021. 0.00 μg/m3 -
oksidi azota NOx (NOx)26.01.2021. 10h 0.00 ppb -U 26.01.2021. 0.00 ppb -
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm (PM10)23.03.2021. 10h 26.75 μg/m3 25OK 07.02.2021. 46.81 μg/m3 -
PM2.5 suspendovane čestice prečnika >=2,5μm (PM2.5)23.03.2021. 10h 12.21 μg/m3 51OK 07.02.2021. 34.44 μg/m3 -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Temperatura (T)23.03.2021. 10h 0.00 °C - 07.02.2021. 0.00 °C -
Relativna vlažnost (RH)23.03.2021. 10h 0.00 % - 07.02.2021. 0.00 % -
Brzina vetra (Ws)23.03.2021. 10h 0.00 m/s - 07.02.2021. 0.00 m/s -
Atmosferski pritisak (Patm)23.03.2021. 10h 0.00 mbar - 07.02.2021. 0.00 mbar -
Pravac vetra (Wd)23.03.2021. 10h 0.00 ° - 07.02.2021. 0.00 ° -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 23.03.2021. 10h 12.84 μg/m3 7OK
NO2 26.01.2021. 10h 0.00 μg/m3 0OK
Benzen 23.03.2021. 10h 0.00 μg/m3 -OK
CO 23.03.2021. 10h 0.00 mg/m3 0OK

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 07.02.2021. 11.11 μg/m3 -OK
NO2 26.01.2021. 0.00 μg/m3 -OK
PM10 07.02.2021. 46.81 μg/m3 -OK
PM2.5 07.02.2021. 34.44 μg/m3 -OK
CO 07.02.2021. 0.00 mg/m3 -OK