Stanice > Zrenjanin

Merna stanica: Zrenjanin

ZrenjaninDefault Tabs with border

Zrenjanin


Naziv stanice Zrenjanin
Adresa staniceCentralna gradska saobraćajnica, ugao Bulevara Milutina Milankovića i Cara Dušana
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
GradZrenjanin
Zona/aglomeracijaVojvodina
Opis staniceStanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni koje potiče prvenstveno iz saobraćaja ali to ne isključuje ostale izvore zagađenja.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2005A (2ZRA)
EoI klasifikacijaT/U/RC
Tip stanicesaobraćaj
Tip oblastiurbana
Karakteristike oblastistambeno/poslovna
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
širina: 45°23´00.80˝ 45,383533 dužina: 20°23´24.53˝ 20,389653
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
5026738.9 / 7452632.7 /
Nadmorska visina75m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
Sumpor-dioksid (SO2)
Azot-monoksid (NO)
Azot-dioksid (NO2)
oksidi azota NOx (NOx)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Zagađujuće materije
(aktivno sakupljanje)
kadmijum u PM10 (Cd u PM10)
Arsen u PM10 (As u PM10)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM))
Olovo u PM10 (Pb u PM10)
Nikl u PM10 (Ni u PM10)
Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Sumpor-dioksid (SO2)13.04.2021. 15h 15.39 μg/m3 8OK 13.04.2021. 15.79 μg/m3 -
Benzen (Benzen)13.04.2021. 15h 0.00 μg/m3 -F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Toluen (Toluen)13.04.2021. 15h 0.00 μg/m3 -F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)13.04.2021. 15h 0.00 μg/m3 -F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)13.04.2021. 15h 0.00 ug/m3 -F 13.04.2021. 0.00 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)13.04.2021. 15h 0.00 μg/m3 -F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Azot-dioksid (NO2)13.04.2021. 15h 8.36 μg/m3 4OK 13.04.2021. 6.75 μg/m3 -
Azot-monoksid (NO)13.04.2021. 15h 7.25 μg/m3 -OK 13.04.2021. 6.19 μg/m3 -
oksidi azota NOx (NOx)13.04.2021. 15h 10.18 ppb -OK 13.04.2021. 8.49 ppb -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Temperatura (T)13.04.2021. 15h 6.78 °C - 13.04.2021. 8.97 °C -
Relativna vlažnost (RH)13.04.2021. 15h 83.30 % - 13.04.2021. 72.85 % -
Brzina vetra (Ws)13.04.2021. 15h 1.98 m/s - 13.04.2021. 2.33 m/s -
Atmosferski pritisak (Patm)13.04.2021. 15h 1009.07 mbar - 13.04.2021. 1009.29 mbar -
Pravac vetra (Wd)13.04.2021. 15h 299.56 ° - 13.04.2021. 309.82 ° -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 13.04.2021. 15h 15.39 μg/m3 8OK
NO2 13.04.2021. 15h 8.36 μg/m3 4OK
Benzen 13.04.2021. 15h 0.00 μg/m3 -OK

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 13.04.2021. 15.79 μg/m3 -OK
NO2 13.04.2021. 6.75 μg/m3 -OK