Brzi prikaz

Stanica Mreža
SO2
NO2
O3
CO
PM10
PM2.5
Subotica PSUZŽS
55.44 ug/m3
09.06.2023. 05h
35.87 ug/m3
05.06.2023. 03h
48.60 ug/m3
09.06.2023. 05h
0.76 ug/m3
09.06.2023. 05h
11.10 ug/m3
09.06.2023. 05h
8.20 ug/m3
09.06.2023. 05h
Sombor PSUZŽS
X
3.85 ug/m3
05.06.2023. 02h
112.96 ug/m3
09.06.2023. 05h
2.00 ug/m3
09.06.2023. 05h
X
X
Kikinda PSUZŽS
X
11.38 ug/m3
05.06.2023. 02h
84.91 ug/m3
09.06.2023. 05h
X
X
X
Zrenjanin PSUZŽS
74.59 ug/m3
09.06.2023. 05h
15.55 ug/m3
09.06.2023. 05h
X
X
X
X
Novi Sad Šangaj PSUZŽS
36.96 ug/m3
09.06.2023. 05h
X
X
X
X
X
Deliblatska peščara PSUZŽS
X
X
66.33 ug/m3
09.06.2023. 05h
X
X
X
Obedska bara PSUZŽS
85.72 ug/m3
09.06.2023. 05h
X
41.02 ug/m3
09.06.2023. 05h
X
X
X


Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.