Brzi prikaz

Stanica Mreža
SO2
NO2
O3
CO
PM10
PM2.5
Subotica PSUZŽS
25.11 ug/m3
14.07.2024. 20h
25.52 ug/m3
09.07.2024. 20h
30.42 ug/m3
14.07.2024. 20h
0.44 ug/m3
14.07.2024. 20h
35.74 ug/m3
14.07.2024. 20h
12.90 ug/m3
14.07.2024. 20h
Sombor PSUZŽS
X
13.41 ug/m3
09.07.2024. 20h
0.00 ug/m3
14.07.2024. 20h
0.00 ug/m3
14.07.2024. 20h
0.00 ug/m3
14.07.2024. 20h
0.00 ug/m3
14.07.2024. 20h
Zrenjanin PSUZŽS
28.12 ug/m3
14.07.2024. 20h
7.61 ug/m3
14.07.2024. 20h
X
X
X
X
Zrenjanin2 PSUZŽS
X
X
154.39 ug/m3
14.07.2024. 20h
X
16.41 ug/m3
14.07.2024. 20h
13.71 ug/m3
14.07.2024. 20h
Novi Sad PSUZŽS
14.17 ug/m3
14.07.2024. 20h
14.67 ug/m3
14.07.2024. 20h
145.32 ug/m3
14.07.2024. 20h
X
14.66 ug/m3
14.07.2024. 20h
11.65 ug/m3
14.07.2024. 20h
Deliblatska peščara PSUZŽS
X
X
89.79 ug/m3
12.07.2024. 23h
X
X
X
Obedska bara PSUZŽS
9.03 ug/m3
14.07.2024. 20h
X
11.07 ug/m3
14.07.2024. 20h
X
X
X


Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQ Indeks
Opšta populacija Osetljiva populacija
Dobar
Kvalitet vazduha je dobar. Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. Kvalitet vazduha je dobar. Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
Prihvatljiv
Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
Umeren
Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ako osetite simptome.
Zagađen
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ako osetite simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja Razmislite o smanjenju fizičkih aktivnosti, posebno na otvorenom, naročito ako osetite simptome.
Veoma zagađen
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ako osetite simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja Smanjite fizičke aktivnosti, posebno na otvorenom, naročito ako osetite simptome.
Izuzetno zagađen
Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom. Izbegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom.