Brzi prikaz

Stanica Mreža
SO2
NO2
O3
CO
PM10
PM2.5
Subotica PSUZŽS
22.53 ug/m3
25.06.2022. 12h
27.28 ug/m3
25.06.2022. 11h
106.77 ug/m3
25.06.2022. 12h
1.05 ug/m3
25.06.2022. 12h
32.42 ug/m3
25.06.2022. 12h
13.41 ug/m3
25.06.2022. 12h
Sombor PSUZŽS
X
7.04 ug/m3
25.06.2022. 12h
143.84 ug/m3
21.06.2022. 05h
4.46 ug/m3
21.06.2022. 05h
X
X
Kikinda PSUZŽS
X
11.57 ug/m3
25.06.2022. 12h
77.88 ug/m3
25.06.2022. 12h
X
X
X
Zrenjanin PSUZŽS
17.55 ug/m3
25.06.2022. 12h
30.53 ug/m3
25.06.2022. 12h
X
X
X
X
Novi Sad Šangaj PSUZŽS
18.14 ug/m3
25.06.2022. 12h
X
X
X
X
X
Deliblatska peščara PSUZŽS
X
X
97.06 ug/m3
25.06.2022. 12h
X
X
X
Obedska bara PSUZŽS
26.76 ug/m3
25.06.2022. 12h
X
75.65 ug/m3
25.06.2022. 12h
X
X
X


Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.