Stanice > Deliblatska peščara

Merna stanica: Deliblatska peščara


×

Info!

Podaci su trenutno nedostupni zbog godisnjeg servisa opreme


Obaveštenje

Deliblatska peščaraDefault Tabs with border

Deliblatska peščara


Naziv stanice Deliblatska peščara
Adresa staniceSpecijalni rezervat prirode, lokalitet K-2 Korn
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Grad
Zona/aglomeracijaVojvodina
Opis staniceStanica se koristi u cilju praćenja nivoa zagađenja u ruralnom području koje potiče, u najvećoj meri, od transporta aeropolutanata sa velikih razdaljina. Stanica predstavlja referentnu stanicu za uspostavljenu lokalnu mrežu automatskih stanica u Vojvodini.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2011A (4DPA)
EoI klasifikacijaB/R/N
Tip stanicebazna
Tip oblastiruralna
Karakteristike oblastiprirodna
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
44.49139 21.067823
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
4978289.9 44°56´56.9˝ / 7505782.9 21°04´04.2˝ /
Nadmorska visina138m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
Prizemni ozon (O3)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Prizemni ozon (O3)12.07.2024. 23h 89.79 μg/m3 42OK 12.07.2024. 89.43 μg/m3 -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Atmosferski pritisak (Patm)12.07.2024. 23h 991.66 mbar - 12.07.2024. 993.78 mbar -
Pravac vetra (Wd)12.07.2024. 23h 153.95 ° - 12.07.2024. 148.29 ° -
Temperatura (T)12.07.2024. 23h 29.08 °C - 12.07.2024. 30.60 °C -
Relativna vlažnost (RH)12.07.2024. 23h 37.57 % - 12.07.2024. 44.60 % -
Brzina vetra (Ws)12.07.2024. 23h 2.88 m/s - 12.07.2024. 3.33 m/s -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status