Stanice > Kikinda

Merna stanica: Kikinda


×

Info!

Podaci su trenutno nedostupni zbog godisnjeg servisa opreme


Obaveštenje

KikindaDefault Tabs with border

Kikinda


Naziv stanice Kikinda
Adresa staniceU neposrednoj blizini industrijske zone, ulica Šumica
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
GradKikinda
Zona/aglomeracijaVojvodina
Opis staniceStanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u industriji.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2003A (3KIŠA)
EoI klasifikacijaI/S/IR
Tip staniceindustrija
Tip oblastiprogradska
Karakteristike oblastiindustrijsko/stambena
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
45°49´04.18˝ 45.817119 20°26´37˝ 20.443662
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
5074893.7 / 7457194.9 /
Nadmorska visina81m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
Azot-monoksid (NO)
Azot-dioksid (NO2)
oksidi azota NOx (NOx)
Prizemni ozon (O3)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Zagađujuće materije
(aktivno sakupljanje)
kadmijum u PM10 (Cd u PM10)
Arsen u PM10 (As u PM10)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM))
Olovo u PM10 (Pb u PM10)
Nikl u PM10 (Ni u PM10)
Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Benzen (Benzen)26.05.2022. 17h 1.53 μg/m3 -OK 26.05.2022. 1.76 μg/m3 -
Toluen (Toluen)26.05.2022. 17h 0.34 μg/m3 -OK 26.05.2022. 0.16 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)26.05.2022. 17h 0.00 μg/m3 -U 26.05.2022. 0.20 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)26.05.2022. 17h 0.04 ug/m3 -OK 26.05.2022. 0.21 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)26.05.2022. 17h 0.18 μg/m3 -OK 26.05.2022. 0.23 μg/m3 -
Prizemni ozon (O3)25.06.2022. 12h 77.88 μg/m3 36OK 25.06.2022. 72.73 μg/m3 -
Azot-dioksid (NO2)25.06.2022. 12h 11.57 μg/m3 6OK 25.06.2022. 11.57 μg/m3 -
Azot-monoksid (NO)25.06.2022. 12h 8.77 μg/m3 -OK 25.06.2022. 8.77 μg/m3 -
oksidi azota NOx (NOx)25.06.2022. 12h 13.08 ppb -OK 25.06.2022. 13.08 ppb -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Temperatura (T)25.06.2022. 12h 31.45 °C - 25.06.2022. 23.33 °C -
Relativna vlažnost (RH)25.06.2022. 12h 32.91 % - 25.06.2022. 53.03 % -
Brzina vetra (Ws)25.06.2022. 12h 0.41 m/s - 25.06.2022. 0.24 m/s -
Atmosferski pritisak (Patm)25.06.2022. 12h 1003.89 mbar - 25.06.2022. 1003.22 mbar -
Pravac vetra (Wd)25.06.2022. 12h 349.27 ° - 25.06.2022. 308.02 ° -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 01.04.2020. 21h 11.98 μg/m3 6OK
NO2 25.06.2022. 12h 11.57 μg/m3 6OK
Benzen 26.05.2022. 17h 1.53 μg/m3 -OK

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 01.04.2020. 5.53 μg/m3 -OK
NO2 25.06.2022. 11.57 μg/m3 -OK