Stanice > Novi Sad_Sangaj

Merna stanica: Novi Sad_Sangaj


×

Info!

Podaci su trenutno nedostupni zbog godisnjeg servisa opreme


Obaveštenje

Novi Sad_SangajDefault Tabs with border

Novi Sad_Sangaj


Naziv stanice Novi Sad_Sangaj
Adresa staniceMZ Šangaj, Osma bb
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
GradNovi Sad
Zona/aglomeracijaVojvodina / Novi Sad
Opis staniceStanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u industriji.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2006A (6NSŠA)
EoI klasifikacijaB/S/R
Tip stanicebazna
Tip oblastiprogradska
Karakteristike oblastistambena
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
45°16´20.53˝ 45.272402 19°52´23.99˝ 19.873283
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
5014824.4 / 7412022.8 /
Nadmorska visina80m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Sumpor-dioksid (SO2)
Vodonik-sulfid (H2S)
Ukupan sumpor (CS)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Sumpor-dioksid (SO2)09.06.2023. 06h 36.86 μg/m3 20OK 09.06.2023. 37.97 μg/m3 -
Benzen (Benzen)09.06.2023. 06h 0.00 μg/m3 -F 09.06.2023. 0.00 μg/m3 -
Toluen (Toluen)09.06.2023. 06h 0.00 μg/m3 -F 09.06.2023. 0.00 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)09.06.2023. 06h 0.00 μg/m3 -F 09.06.2023. 0.00 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)09.06.2023. 06h 0.00 ug/m3 -F 09.06.2023. 0.00 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)09.06.2023. 06h 0.00 μg/m3 -F 09.06.2023. 0.00 μg/m3 -
Vodonik-sulfid (H2S)09.06.2023. 06h 0.28 μg/m3 -OK 09.06.2023. 0.14 μg/m3 -
Ukupan sumpor (CS)09.06.2023. 06h 25.70 μg/m3 -OK 09.06.2023. 26.16 μg/m3 -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Atmosferski pritisak (Patm)09.06.2023. 06h 1003.23 mbar - 09.06.2023. 1003.24 mbar -
Temperatura (T)09.06.2023. 06h 19.45 °C - 09.06.2023. 18.79 °C -
Relativna vlažnost (RH)09.06.2023. 06h 83.98 % - 09.06.2023. 87.69 % -
Brzina vetra (Ws)09.06.2023. 06h 0.01 m/s - 09.06.2023. 0.15 m/s -
Pravac vetra (Wd)09.06.2023. 06h 10.81 ° - 09.06.2023. 147.20 ° -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 09.06.2023. 06h 36.86 μg/m3 20OK
Benzen 09.06.2023. 06h 0.00 μg/m3 -OK

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 09.06.2023. 37.97 μg/m3 -OK