Stanice > Subotica

Merna stanica: Subotica


×

Info!

Podaci su trenutno nedostupni zbog godisnjeg servisa opreme


Obaveštenje

SuboticaDefault Tabs with border

Subotica


Naziv stanice Subotica
Adresa staniceCentralna gradska raskrsnica, ugao ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
GradSubotica
Zona/aglomeracijaVojvodina / Subotica
Opis staniceStanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni koja potiče prvenstveno iz saobraćaja, ali to ne isključuje ostale izvore zagađenja.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2001A (1SUA)
EoI klasifikacijaT/U/C
Tip stanicesaobraćaj
Tip oblastiurbana
Karakteristike oblastiposlovna
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
46.099414 19.670402
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
5106974.9 46°05´57.92˝ / 7397627.4 19°40´14.27˝ /
Nadmorska visina102m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
PM2.5 suspendovane čestice prečnika >=2,5μm (PM2.5)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm (PM10)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Ugljen-monoksid (CO)
Prizemni ozon (O3)
Sumpor-dioksid (SO2)
Azot-monoksid (NO)
Azot-dioksid (NO2)
oksidi azota NOx (NOx)
Zagađujuće materije
(aktivno sakupljanje)
kadmijum u PM10 (Cd u PM10)
Arsen u PM10 (As u PM10)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM))
Olovo u PM10 (Pb u PM10)
Nikl u PM10 (Ni u PM10)
Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Sumpor-dioksid (SO2)14.07.2024. 20h 25.11 μg/m3 13OK 14.07.2024. 25.42 μg/m3 -
Ugljen-monoksid (CO)14.07.2024. 20h 0.44 mg/m3 4OK 14.07.2024. 0.44 mg/m3 -
Benzen (Benzen)15.07.2024. 07h 0.91 μg/m3 -OK 15.07.2024. 1.72 μg/m3 -
Toluen (Toluen)15.07.2024. 07h 0.19 μg/m3 -OK 15.07.2024. 0.16 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)15.07.2024. 07h 0.04 μg/m3 -OK 15.07.2024. 0.15 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)15.07.2024. 07h 0.18 ug/m3 -OK 15.07.2024. 0.20 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)15.07.2024. 07h 0.22 μg/m3 -OK 15.07.2024. 0.17 μg/m3 -
Prizemni ozon (O3)14.07.2024. 20h 30.42 μg/m3 14OK 14.07.2024. 29.74 μg/m3 -
Azot-dioksid (NO2)09.07.2024. 20h 25.52 μg/m3 13OK 09.07.2024. 0.00 μg/m3 -
Azot-monoksid (NO)09.07.2024. 20h 0.14 μg/m3 -OK 09.07.2024. 0.00 μg/m3 -
oksidi azota NOx (NOx)09.07.2024. 20h 13.23 ppb -OK 09.07.2024. 0.00 ppb -
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm (PM10)14.07.2024. 20h 35.74 μg/m3 33OK 14.07.2024. 36.00 μg/m3 -
PM2.5 suspendovane čestice prečnika >=2,5μm (PM2.5)14.07.2024. 20h 12.90 μg/m3 53OK 14.07.2024. 14.12 μg/m3 -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Atmosferski pritisak (Patm)14.07.2024. 20h 997.09 mbar - 14.07.2024. 997.22 mbar -
Pravac vetra (Wd)14.07.2024. 20h 64.67 ° - 14.07.2024. 151.31 ° -
Temperatura (T)14.07.2024. 20h 32.28 °C - 14.07.2024. 31.29 °C -
Relativna vlažnost (RH)14.07.2024. 20h 41.10 % - 14.07.2024. 48.68 % -
Brzina vetra (Ws)14.07.2024. 20h 1.41 m/s - 14.07.2024. 0.65 m/s -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 14.07.2024. 20h 25.11 μg/m3 13OK
NO2 09.07.2024. 20h 25.52 μg/m3 13OK
Benzen 15.07.2024. 07h 0.91 μg/m3 -OK
CO 14.07.2024. 20h 0.44 mg/m3 4OK

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 14.07.2024. 25.42 μg/m3 -OK
NO2 09.07.2024. 0.00 μg/m3 -OK
PM10 14.07.2024. 36.00 μg/m3 -OK
PM2.5 14.07.2024. 14.12 μg/m3 -OK
CO 14.07.2024. 0.44 mg/m3 -OK