Stanice > Subotica

Merna stanica: Subotica


×

Info!

Podaci su trenutno nedostupni zbog godisnjeg servisa opreme


Obaveštenje

SuboticaDefault Tabs with border

Subotica


Naziv stanice Subotica
Adresa staniceCentralna gradska raskrsnica, ugao ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
GradSubotica
Zona/aglomeracijaVojvodina / Subotica
Opis staniceStanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni koja potiče prvenstveno iz saobraćaja, ali to ne isključuje ostale izvore zagađenja.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2001A (1SUA)
EoI klasifikacijaT/U/C
Tip stanicesaobraćaj
Tip oblastiurbana
Karakteristike oblastiposlovna
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
46°05´57.92˝ 46.099414 19°40´14.27˝ 19.670402
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
5106974.9 / 7397627.4 /
Nadmorska visina102m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
PM2.5 suspendovane čestice prečnika >=2,5μm (PM2.5)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm (PM10)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Ugljen-monoksid (CO)
Prizemni ozon (O3)
Sumpor-dioksid (SO2)
Azot-monoksid (NO)
Azot-dioksid (NO2)
oksidi azota NOx (NOx)
Zagađujuće materije
(aktivno sakupljanje)
kadmijum u PM10 (Cd u PM10)
Arsen u PM10 (As u PM10)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM))
Olovo u PM10 (Pb u PM10)
Nikl u PM10 (Ni u PM10)
Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Sumpor-dioksid (SO2)09.06.2023. 06h 55.36 μg/m3 30OK 09.06.2023. 54.93 μg/m3 -
Ugljen-monoksid (CO)09.06.2023. 06h 0.76 mg/m3 7OK 09.06.2023. 0.76 mg/m3 -
Benzen (Benzen)09.06.2023. 06h 0.32 μg/m3 -OK 09.06.2023. 1.34 μg/m3 -
Toluen (Toluen)09.06.2023. 06h 0.34 μg/m3 -OK 09.06.2023. 0.20 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)09.06.2023. 06h 0.26 μg/m3 -OK 09.06.2023. 0.13 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)09.06.2023. 06h 0.09 ug/m3 -OK 09.06.2023. 0.19 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)09.06.2023. 06h 0.13 μg/m3 -OK 09.06.2023. 0.21 μg/m3 -
Prizemni ozon (O3)09.06.2023. 06h 40.44 μg/m3 19OK 09.06.2023. 61.01 μg/m3 -
Azot-dioksid (NO2)05.06.2023. 03h 35.87 μg/m3 18OK 05.06.2023. 37.56 μg/m3 -
Azot-monoksid (NO)05.06.2023. 03h 12.15 μg/m3 -OK 05.06.2023. 12.03 μg/m3 -
oksidi azota NOx (NOx)05.06.2023. 03h 9.01 ppb -OK 05.06.2023. 9.98 ppb -
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm (PM10)09.06.2023. 06h 13.75 μg/m3 13OK 09.06.2023. 14.41 μg/m3 -
PM2.5 suspendovane čestice prečnika >=2,5μm (PM2.5)09.06.2023. 06h 10.27 μg/m3 43OK 09.06.2023. 10.06 μg/m3 -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Atmosferski pritisak (Patm)09.06.2023. 06h 999.62 mbar - 09.06.2023. 999.61 mbar -
Temperatura (T)09.06.2023. 06h 16.29 °C - 09.06.2023. 17.21 °C -
Relativna vlažnost (RH)09.06.2023. 06h 97.93 % - 09.06.2023. 88.56 % -
Brzina vetra (Ws)09.06.2023. 06h 0.41 m/s - 09.06.2023. 0.44 m/s -
Pravac vetra (Wd)09.06.2023. 06h 57.55 ° - 09.06.2023. 243.96 ° -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 09.06.2023. 06h 55.36 μg/m3 30OK
NO2 05.06.2023. 03h 35.87 μg/m3 18OK
Benzen 09.06.2023. 06h 0.32 μg/m3 -OK
CO 09.06.2023. 06h 0.76 mg/m3 7OK

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 09.06.2023. 54.93 μg/m3 -OK
NO2 05.06.2023. 37.56 μg/m3 -OK
PM10 09.06.2023. 14.41 μg/m3 -OK
PM2.5 09.06.2023. 10.06 μg/m3 -OK
CO 09.06.2023. 0.76 mg/m3 -OK